Onderhoudsmanagement vanuit de cloud

Digitaal inzicht in elk aspect

Vanuit de cloud 24/7 toegang tot essentiële vastgoeddata

Conditiemetingen en 3D-maatvoering direct in de browser

MJOP en conditiemetingen conform NEN-2767

Exporteren voor tekenwerk, BIM en externe analyses

Data management

Met Aespect sla je data eenvoudig en veilig op in de cloud. Zo kun je kostbare data borgen en grote hoeveelheden snel visualiseren. Daarnaast kun je gegevens delen met opdrachtgevers en inspecteurs in staat stellen om informatie te genereren.

Bekijk data management

Inspectie en maatvoering

Met Aespect zet je digitale datasets en 3D-modellen om naar cruciale onderhoudsinformatie. Hiervoor zijn verschillende tools ontwikkeld, die het digitaal meten in 3D en het vastleggen van aandachtspunten op foto's mogelijk maken. Deze metingen en aandachtspunten kunnen worden gecombineerd met een inspectieformulier, om gegevens te genereren voor de onderhoudsdatabase.

Bekijk inspecteren en meten

Onderhoudsplanning

Met Aespect zet je de inspectieresultaten om naar een onderhoudsplanning en -begroting (MJOP/MJOB). Je ontwikkelt één of meerdere scenario's waarmee je direct het effect op je planning en budget ziet. Hierin kunnen aspecten, prioriteiten en risico's worden meegewogen, ofwel wat zijn de gevolgen van het niet oplossen van gebreken? Zodra er nieuwe data binnenkomt waarin een nieuw of gedegradeerd gebrek is vastgelegd, resulteert dit direct in een andere conditiescore. Planning en budget worden automatisch aangepast en de nieuwe informatie die voorkomt uit monitoring kan eenvoudig toegevoegd en verwerkt worden. De datakwaliteit blijft zo continu verbeteren.

Bekijk onderhoudsplanning
Interface Aespect onderhoudsplan

Boven jezelf uitstijgen? Wij helpen je!

Bekijk Drone-as-a-Service
Drone mogelijkheden Aespect software

Zet data in voor risicobeheersing

Aespect biedt de oplossing voor het digitaal vastleggen en monitoren van objecten en omgevingen. In Aespect publiceer je virtuele assets via de 3D GIS webviewer, koppel je fotografie en infrarooddata aan 3D-locaties op de virtuele asset en detecteer je aandachtspunten in jouw object of gebied met behulp van kunstmatige intelligentie. Valideer gedetecteerde aandachtspunten en voeg zelf data toe om een volledige conditiemeting uit te voeren. Verwerk vervolgens efficiënt de inspectie tot MJOP en MJOB.

Benieuwd wat de voordelen van digitaal inspecteren zijn voor jouw bedrijf? We laten het je graag zien.

Contact opnemen
Vastgoed

Verschillende bedrijven maken al gebruik van Aespect

Zo heeft woningcorporatie KleurrijkWonen van 5500 woningen gedigitaliseerd en de onderhoudscondities verwerkt via Aespect, zorgde de digitalisering van het Rijksmuseum voor nieuwe inzichten bij de beheerders en is het onderhoud van de Bonifaciuskerk makkelijker en inzichtelijk gemaakt met behulp van onze software. 

Bekijk onze cases
Demo aanvragen

Vraag een demo aan

Veelgestelde vragen

Wat is Aespect?

Aespect is een webapplicatie waarmee je een volledige inspectie workflow digitaal uit kunt voeren via de browser. Aespect ondersteunt beeldmateriaal en 3D-data uit verschillende bronnen zoals drones, mobiele apparaten en laser scanners. Aespect visualiseert deze op een 3D-kaartlaag in realtime. Door gebruik te maken van inspectieformulieren, worden aandachtspunten geïdentificeerd en kun je digitale metingen uitvoeren.

Alle data die opgeslagen wordt in Aespect kan gedeeld worden met stakeholders. De bevindingen en meetgegevens worden automatisch verwerkt tot een onderhoudsplanning. De gebruiker kan eigen kostenkengetallen invoeren en budgettering berekenen. Vanaf een enkele foto tot het onderhoudsprogramma voor een volledig areaal, in Aespect wordt de gehele inspectie workflow voor onderhoud en beheer in de cloud gefaciliteerd.

Voor wie is Aespect?

Aespect is ontworpen om een verbindende factor te zijn tussen verschillende stakeholders in onderhoudsprocessen van fysieke assets zoals gebouwen, infrastructuur en kunstwerken. De primaire gebruikers zijn inspecteurs die vanuit hun expertise digitale meetgegevens en fotografie analyseren om gebreken vast te stellen. De inspecteur of adviseur kan om zijn analyses uit te voeren ondersteunde rollen activeren om digitale metingen uit te voeren. Als de onderhoudsinformatie geproduceerd is, biedt Aespect een effectieve manier om de planning en rapportage direct via het internet te delen met een opdrachtgever of assetmanager. Voor de uitvoering van onderhoud en renovatiewerkzaamheden kunnen door de beheerder van een organisatieaccount onderaannemers worden uitgenodigd, om ze effectief te informeren over de context van de werkzaamheden.

Waarom kiezen voor Aespect?

Een beeld zegt niet alleen meer dan duizend woorden, maar kan ook duizenden euro's aan onnodige kosten voorkomen. Met Aespect wordt met behulp van drones, camera's en 3D-scanning een realistisch, geometrisch en geografisch nauwkeurig 3D-model van elke asset gerealiseerd. De kracht van Aespect is het eenvoudig deelbaar maken van onderhoudsinformatie rondom deze digitale assets. Deze onderhoudsinformatie is altijd objectief onderbouwd met gedetailleerde visuele bewijslast en betrouwbare metingen. De onderhoudsplanningen die hier uit voort komen zijn dynamisch. Zo kan men verschillende scenario's analyseren, zonder dat er meerdere fysieke bezoeken nodig zijn, en kunnen nieuwe gegevens vanuit monitoring eenvoudig worden doorgevoerd. Zo creëert Aespect een database voor informatie, die functioneert als een centrale bron van de waarheid voor ketenpartners binnen onderhoudsprocessen. De cloud architectuur waarop Aespect is ontwikkelt, is 24/7 beschikbaar en maakt het mogelijk om informatie eenvoudig te delen. Er hoeven geen programma's gedownload of te geïnstalleerd te worden. Log gewoon in op Aespect via je browser en ga aan de slag.

Moet ik anders gaan werken met Aespect?

De workflow van Aespect is gebaseerd op de standaardmethode waarmee inspectieprocessen worden uitgevoerd. Namelijk het verzamelen van gegevens, verwerken van gegevens tot informatie en het rapporteren van informatie voor planvorming. Binnen Aespect wordt deze hele werkwijze gefaciliteerd binnen de applicatieomgeving. Werken met Aespect vraagt daarom niet meer van de gebruiker dan het uploaden van gegevens aan de voorkant van het proces, volgens de benodigde specificaties. Op basis van de aangeleverde gegevens wordt vervolgens de gehele workflow in een omgeving uitgevoerd. De gebruiker kan hierbij ondersteund worden door onze uitlegvideo's en servicedesk. Het enige wat de gebruiker mee dient te nemen is de juiste kennis van het domein waarbinnen de inspectie plaatsvindt. Aespect biedt de rest.

Hoeveel tijd kost een implementatie?

Er hoeven geen programma's gedownload of geïnstalleerd te worden. Log gewoon in op Aespect via de browser en ga aan de slag. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan klanten om hen de beste resultaten uit drones en laserscanning te laten halen. Ook bieden wij workshops waarin we de gehele workflow van gegevens verzamelen, analyseren tot en met het opstellen van een onderhoudsplanning kunnen trainen.

Staat je vraag er niet tussen?

Contact opnemen

Onze partners